Čistiarne a práčovne Bocian

Záruka profesionálneho prania 

Profesionálne služby za priaznivé ceny

Pozrieť cenník

O nás

       Spoločnosť EUROnline s.r.o., ktorá prevádzkuje práčovne a čistiarne Bocian vznikla roku 2007 a od svojho samotného vzniku sleduje cieľ, a to ponúknuť svojim zákazníkom produkt, úplne odlišný od produktu iných práčovní. Problémy s kvalitou v odvetví práčovníctva nás priviedli k potrebe priniesť do tejto sféry úplne iný prístup, založený na používaní špičkovej nemeckej techniky pre práčovne - MIELE, v kombinácii s automaticky dávkovanou chémiu HAGLEITNER, ako aj využívanie solárneho ohrevu vody, efektívnej logistiky zvozu bielizne, osobnej angažovanosti a ďalších faktorov, vďaka ktorým vieme udržať dlhodobo nízke ceny napriek rastúcim cenám energií. Súčinnosť správnych okolností, ako aj aktívneho prístupu k riadeniu firmy a starostlivosti o potreby zákazníkov má za následok rovnomerný rast spoločnosti, ktorá už dnes zamestnáva viac ako 20 ľudí na piatich prevádzkach v Košickom kraji, ktoré sú navzájom prepojené v oblasti know-how ako aj logistiky a zabezpečujú poskytovanie stopercentnej služby v oblasti starostlivosti o čistotu bielizne u zmluvných odberateľov.

       Problémy, na ktoré sme narážali pri používaní stroja na chemické čistenie šatstva nás viedli k úplnému zrušeniu používania perchlóretylénu pri čistení odevov, nakoľko ten je nezdravý, neekologický a jeho cena neustále rastie. Po systémovom vzdelávaní s cieľom dopracovať sa ku možnosti čistenia odevov naozaj ekologicky, šetrne k textílii a pri možnosti dlhodobo zachovať ceny sa nám podarilo zriadiť pracovisko so špičkovými technológiami MIELE, KREUSSLER a VEIT pre čistenie odevov, a to systémom WET CARE, ktorý kombinuje ekologické mokré pranie všetkých druhov textílií, a ich následnú finalizáciu na žehliacej figuríne VEIT. Výsledkom tohto rozhodnutia je fakt, že sme prvou a zatiaľ jedinou ekologickou čistiarňou na území Slovenska, ktorá nepoužíva v procese čistenia prchavé chemické látky (perchlóretylén).

       Neustálym zdokonaľovaním či už logistiky alebo aktívneho nákladového downsizingu a celkového vedenia firmy, sa snažíme dosiahnuť svoj dlhodobý cieľ, a to poskytovať stopercentné služby zmluvným odberateľom, ale aj bežným občanom v súlade s normami riadenia kvality podľa ISO 9001:2013.